Телефон «Гарячої лінії» КНП «Міська дитяча лікарня №1» ЗМР: 96-20-21

КНП "Міська дитяча лікарня №1" Запорізької міської ради

контакты график вопросы

Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія лікарні забезпечує виконання більш ніж 80 видів досліджень: гематологічні, загально-клінічні, біохімічні, імунологічні пацієнтам, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, на ліжках денного стаціонару а також амбулаторним хворим. Філії лабораторії функціонують в поліклініках ЦПМСД. Фахівці лабораторії - це сумлінні, відповідальні спеціалісти з великим стажем праці, які мають підтверджену високу кваліфікацію та досвід роботи.

Керує лабораторією завідувачка, лікар лаборант вищої кваліфікаційної категорії Кричун Людмила Михайлівна

Колектив лабораторії - це колектив однодумців, основна мета яких проводити широкий спектр досліджень якісно, достовірно та за короткий термін.

Кричун Людмила Михайлівна

А для здійснення своєї мети лабораторія має сучасне автоматичне обладнання, працює тільки на оригінальних реактивах та контрольних матеріалах, зі щоденним внутрішнім контролем якості та щорічною зовнішньою оцінкою якості: Програма міжлабораторних порівнянь, яка проводиться Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології.

Лабораторія має автоматизовану систему прийому, реєстрації та зберігання та архівування даних досліджень, пошук та печать результатів досліджень калібрування аналізаторів, виконання контролю якості та складання звітів.

Результат дослідження може бути відправлений пацієнту в найкоротший термін на електронну адресу чи за номером телефону.

Працює лабораторія цілодобово для оцінки стану наших пацієнтів у екстреному режимі.

Результати дослідження видаються в день їх забору.

Контактний телефон лабораторії: (061) 296-21-12

Гематологічне дослідження проводиться на гематологічному аналізаторі (ABX Micros – 60 виробництво»Франція»

 • Загальний аналіз крові – 18 показників
 • Визначення швидкості осідання еротроцитів
 • Підрахунок лейкоцитарної формули
 • Підрахунок кількості ретикулоцитів
 • Підрахунок кількості тромбоцитів
 • Визначення осмот.резистентності еритроцитів
 • Виявлення клітин червоного вівчака

Загально-клінічні дослідження

 • Загальний аналіз крові – 18 показників
 • Визначення швидкості осідання еротроцитів
 • Підрахунок лейкоцитарної формули
 • Підрахунок кількості ретикулоцитів
 • Підрахунок кількості тромбоцитів
 • Визначення осмот.резистентності еритроцитів
 • Виявлення клітин червоного вівчака
doc

Дослідження спино-мозкової рідини

 • Визначення білку
 • Визначення глюкози
 • Глобулінові реакції
 • Цитоз
 • Мікроскопія клітинних елементів
doc

Копроовоскопічні дослідження

 • Виявлення яєць гельмінтів
 • Виявлення найпростіших
 • Дослідження відбитків на ентеробіоз
 • Виявлення плазмодії малярії
 • Дослідження калу при різних захворюваннях – копрограма
 • Дослідження на опісторхоз
 • Дослідження на стронгілоїдоз

Цитологічне дослідження мазків з носової порожнини

 • Риноцитограма

Імунологічні методи дослідження

 • Визначення групи крові за системою АВ0
 • Визначення резус фактору
 • Визначення С-реактивного білку
 • Визначення анти-стрептолізину - О
doc

Імунохроматографічні дослідження

 • Виявлення антигенів рота та аденовірусу у фекаліях
 • Виявлення антигенів лямблій
 • Виявлення антигенів хелікобактеру
 • FOB тест на приховану кров (не потребує дієти)
 • Швидкий тест на грип
doc

Біохімічні дослідження проводиться на автоматичному біохімічному аналізаторі «Accent – 200 вир. Польша»

Визначення активності ферментів

 • Аланінамінотрансфераза
 • Аспартатамінотрансфераза
 • Лужна фосфатаза
 • α-амілаза (в сироватці та сечі)
 • γ-глутамілтрансфераза

Визначення показників білкового обміну

 • Загальний білок
 • Альбумін
 • Тимолова проба
 • Гаптоглобін
 • Швидкий тест на грип

Визначення низькомолекулярних азотистих речовин

 • Білірубін та його фракції

Визначення показників пігментного обміну

 • Сечовина
 • Креатинін
 • Сечова кислота
 • Проба Реберга
doc

Визначення показників мінерального обміну

 • Загальний кальцій
 • Неорганічний фосфор
 • Тимолова проба
 • Залізо

Визначення показників жирового обміну

 • Загальний холестерин
 • β-ліпопротеїди

Визначення показників водно-сольового обміну проводиться на аналізаторі «Easy Lyte Na/K/Cl Analyzer вир.USA»

 • Визначення калію
 • Визначення натрію
 • Визначення хлору
 • Визначення хлоридів поту
doc